Klikněte pro více informací

Archiv článků


Slavnostní uvedení dvou publikací vydaných v ediční řadě Studie NÚJH (28.5.2024)

Slavnostní koncert u příležitosti 120. výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (3.5.2024)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2023)

Projev prof. Irene Tracey, Vice-Chancellor, University of Oxford v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2023)

Projev prof. Ivana Wilhelma před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2023)

Projev prof. Irene Tracey, Vice-Chancellor, University of Oxford před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2023)

Konference - JOSEF JUNGMANN OD JAZYKA K IDENTITĚ (19.9.2023)

Zahradní slavnost v Lužanech (12.9.2023)

Bohemisté v lužanském zámku (11.8.2023)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2022)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2022)

Projev předsedy Nadání prof. V. Pavlíčka při oslavě vzniku republiky v Míčovně Pražského hradu (28.10.2022)

V Historické budově Národního muzea byly ve středu 18. května 2022 slavnostně odhaleny busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze (18.5.2022)

Projev prof. Pavlíčka, při příležitosti slavnostního odhalení busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze v Historické budově Národního muzea (18.5.2022)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti slavnostního koncertu k Mezinárodnímu dni studentstva (17.11.2021)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2021)

Slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky, Cen Josefa Hlávky, uvedení publikace "Josef Hlávka a česká národní a státní identita" a uvedení monografie "Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda" (1.11.2021)

Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2020 (ve formátu pdf)

Projev Prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2020)

190. výročí narození Josefa Hlávky (15.2.1831 - 11.3.1908) (1.1.2021)

Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ za rok 2019 (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Míčovně Pražského hradu, při příležitosti oslav státního svátku (28.10.2019)

Odhalení pamětní desky JUDr. Přemysla Šámala a uvedení knihy "JUDr. Přemysl Šámal, kancléř prezidentů republiky" (27.4.2019)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2018)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2018)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., který pronesl při příležitosti 100. výročí vzniku Československa na pietní akci na Vítkově (28.10.2018)

Konference - Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti (3.10.2018)

110 let od úmrtí Josefa Hlávky, výstava unikátních dochovaných fotografií z pohřbu přeštického rodáka Josefa Hlávky (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)

Projev prof. Ing. Ivana Wilhelma na semináři v Poslanecké sněmovně PČR (24.1.2017)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v prostorách Senátu PČR, při příležitosti předání Pamětní medaile Josefa Hlávky (9.12.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu v Karolinu (17.11.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2016)

Dialog o mecenášství s Václavem Pavlíčkem (13.9.2016) - převzato z webu Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s.

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. proslovený při příležitosti odhalení pamětní desky Josefa Hlávky ve Vídni (6.6.2016)

Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni (6.6.2016)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu v Betlémské kapli (17.11.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Senátu PČR při příležitosti udělení stříbrné pamětní medaile (25.9.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Senátu PČR při příležitosti zahájení oslav 125. výročí založení ČAVU (23.1.2015)

Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ za rok 2014 (ve formátu pdf)

Pamětní deska Josefa Hlávky (28.4.2015)

Slavnostní uvedení knihy Hlávkovy Lužany (9.2.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. při příležitosti zahájení oslav 125. výročí založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění Josefem Hlávkou v Senátu Parlamentu ČR (23.1.2015)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na koncertu k 17. listopadu v Karolinu (17.11.2014)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2014)

Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ za rok 2013 (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2013)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na slavnostním koncertu k 17. listopadu (14.11.2013)

Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ za rok 2012 (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2012)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2012)

Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ za rok 2011 (ve formátu pdf)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2011)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. na koncertu k 17. listopadu v Karolinu (15.11.2011)

Hlávkův areál v Černovcích na Ukrajině byl zapsán do seznamu světových památek UNESCO (18.7.2011)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2010)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2010)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2009)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před koncertem v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2009)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2008)

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před koncertem v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2008)

Projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu (17.11.2007)

Projev při příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu (14.11.2007)

Projevy při oslavách 100. výročí Nadání (18.12.2003)