Klikněte pro více informací

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí 17.11.2012


Vážený pane prezidente, vysocí ústavní činitelé, členové diplomatického sboru, vážení občané!

Vítám Vás na tradičním shromáždění k státnímu svátku 17. listopadu. Zvlášť vítám bývalé studenty, kteří prožili 17. listopad 1939, a další účastníky boje za svobodu, jakož i současné studenty vysokých škol. Především jejich je to svátek a symbol, u jehož zrodu studenti stáli a který udržují.

17. listopad 1939 byl spojen s demonstracemi 28. října 1939, při nichž Pražané připomínali svobodu a demokracii v Československé republice, ztělesněné osobnostmi prezidentů Masaryka a Beneše. Při těchto demonstracích byl zastřelen mladý dělník Sedláček a zraněna řada dalších občanů. Smrtelnému zranění podlehl student medicíny ubytovaný na Hlávkově koleji Jan Opletal. Smuteční průvod se stal záminkou k perzekuci a uzavření vysokých škol, zastřelení studentských funkcionářů a k odvlečení na kolejích ubytovaných studentů do koncentračních táborů, zejména do Sachsenhausenu. Tam se setkali s dalšími odpůrci nacismu z Československa, Německa, Polska a dalších států. Jako první byli zásahy německých ozbrojených sil 17. listopadu postižení studenti Hlávkovy koleje.

Odpor studentů vůči na všech frontách války vítěznému Německu jako projev nezlomeného českého národa se stal symbolem také pro státy a národy svobodného světa. Právě před 70 lety to zdůraznil v rozhovoru s delegací studentů prezident USA Roosevelt v souvislosti s Mezinárodním dnem studentstva v předchozím roce vyhlášeným. Svou podporu československým studentům vyjadřovali tehdy i studentští představitelé a politici dalších států, bojujících proti nacistickému Německu a jeho spojencům.

Připomínáme si i další výročí. Před 70 lety prezident Beneš po předchozí dohodě s Oxfordskou univerzitou rozhodl svým dekretem o dokončení studia československých mediků na této univerzitě, a to podle českých historických tradic. Odpověděl tím ve válečných poměrech také na uzavření českých vysokých škol. Před deseti lety před touto kolejí jsme na to vzpomenuli s delegací této univerzity a vyjádřili jí poděkování za tuto solidaritu. Také ostatní dekrety prezidenta republiky reagovaly na akty násilí ze strany Německa a staly se v době války právním základem boje československého lidu za svobodu a znovuobnovení československého státu. Také proto jsou nezrušitelnou součástí demokratické české státnosti.

17. listopad jako Mezinárodní den studentů zůstal symbolem boje za svobodu a demokracii, což se znovu potvrdilo i v r. 1989, kdy se původní živelná demonstrace studentů a mládeže stala roznětkou zásadního společenského zvratu. Český svaz bojovníků za svobodu tento protinacistický symbol 17. listopadu 1939 trvale připomínal a bránil i přes nápor postmodernistické a protinárodní propagandy, odmítající vlastenecké tradice, nezbytné pro udržení české státnosti a národa. Je významné, že současný prezident České republiky věrnost hodnotám demokratické české státnosti trvale připomíná a prosazuje. Je třeba si přát, aby tuto úctu k hodnotám české státnosti prosazovali také jeho nástupci ve funkci hlavy státu. Prosím pana prezidenta, aby se ujal hlavního projevu.


Sdělení na závěr pietního shromáždění.

Vážení přítomní, rád tlumočím sdělení Studentské komory Rady vysokých škol, že také letos se po ukončení tohoto setkání uskuteční tradiční pochod vysokoškoláků k místu střelby v r. 1939 do Žitné ulice k památníku Jana Opletala.

Dále dovolte, abych Vás pozval na výstavu protiválečné a protinacistické tvorby Josefa Čapka ze sbírky Společnosti bratří Čapků se sídlem v německém Hagenu. Výstava se uskutečňuje z iniciativy občanského sdružení v čele s bývalým senátorem E. Lánským, za podpory a účasti dalších institucí, ve společenské místnosti Hlávkovy koleje. Výstavu, která potrvá 10 dnů, zahájí prezident republiky.