Klikněte pro více informací

Zahradní slavnost v Lužanech 12. září 2023


Podle přání Josefa Hlávky z jeho poslední vůle je každoročně v zářijovém termínu konána mše spojená se zahradní slavností a vzpomínkou na Josefa Hlávku a jeho blízké. V roce 2023 se tato vzpomínka uskutečnila 12. září a zúčastnilo se jí více než 60 hostů. K hrobce Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově byly položeny květinové dary a místopředsedkyně Nadání prof. Karfíková pronesla k přítomným krátký proslov.

Mše na památku Josefa Hlávky se konala v kapli lužanského zámku. Po bohoslužbě přivítal předseda Nadání prof. Václav Pavlíček hosty v parku zámku, kde pro ně bylo připraveno pohoštění.

Program pokračoval přednáškou v sále Českého kvarteta. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. seznámil posluchače s „Příběhem Zemské porodnice v proměnách doby“. Na koncertu vstoupilo sexteto MusEquality s velmi nápaditým hudebním programem. Hosté pak měli možnost prohlédnout si s odborným výkladem nejen interiér zámku, ale i jeho zahradu.

Fotografie z této akce