Klikněte pro více informací

JOSEF JUNGMANN OD JAZYKA K IDENTITĚ, 19. září 2023


Dne 19. září 2023 se v lužanském zámku Josefa Hlávky uskutečnil první den mezinárodní třídenní konference JOSEF JUNGMANN OD JAZYKA K IDENTITĚ, která se konala k 250. výročí narození tohoto českého básníka a lingvisty. Spolu s Josefem Dobrovským je považován za tvůrce moderní češtiny.

Jménem Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" přivítal hosty konference v sále Českého kvarteta prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych vás jménem Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových krátce oslovil při zahájení vaší konference a přivítal vás na Hlávkově zámku zde v Lužanech. Chci také omluvit profesora Pavlíčka, předsedu Správní rady Nadání, který se bohužel nemůže zahájení vaší konference zůčastnit pro jiné naléhavé povinnosti v Praze.

Rozhodli jste se připomenout 250-té výročí narození Josefa Jungmanna uspořádáním konference "Josef Jungmann: od jazyka k identitě". Myšlenka uspořádat konferenci na uvedené téma nejen míří do centra díla, kterým Josef Jungmann vytvořil základy češtiny a zásadně ovlivnil českou kulturu, ale představuje zcela aktuální téma i pro dnešek. Není překvapující skutečností, že čtyři ústavy Akademie věd (Historický ústav, Slovanský ústav, Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český) společně s Filozofickou fakultou UK, Národním muzeem a Matici českou se shodly na mezioborovém pojetí uvedeného tématu a připravily hodnotný program, zasluhující širší publicitu nejen u odborné, ale i široké veřejnosti.

Obrovské dílo, které Josef Jungmann vytvořil je zcela samozřejmě tématem vědeckého bádání, je však rovněž kulturním dědictvím. Jungman je zapsán do historie českého národa jako autor základů české vzdělanosti a uváděn je jako filolog, spisovatel, překladatel a lexikograf a myslím, že lze dodat, že byl rovněž učitel. Jeho pracovitost, elán a nadšení přitahovaly řadu mladých literátů a vědců, jeho současníků, např. Pavel Josef Šafařík, Fratišek Ladislav Čelakovský, Jan Kollár, anebo František Palacký patřili k těm, které Jungmann ovlivnil zásadním způsobem. Jeho práce neměla pouze odborný, či vědecký význam, ale je i významným počinem vlasteneckým.

Jsme rádi, že k zahájení konference jste zvolili právě Hlávkův zámek v Lužanech. Domnívám se, že je znám význam a dílo Josefa Hlávky stavitele, architekta, podnikatele i mecenáše. Chtěl bych však zdůraznit, že Josef Hlávka se významně angažoval v řadě důležitých orgánů veřejného života (např. člen poroty pro stavbu budovy Národního muzea) a intenzivní činnost vyvíjel jako politik. Jako člen Národní (staročeské) strany byl dlouholetým poslancem Říšské rady. Tohoto mandátu se vzdal pro konflikt zájmů, když byl jmenován členem Panské sněmovny, byl rovněž poslancem Českého zemského sněmu. Ve všech těchto funkcích měl na zřeteli především to, čemu dnes říkáme české národní zájmy a konečně Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, do kterého vložil veškerý svůj majetek, založil s cílem, aby z výnosů tohoto majetku bylo podporováno vzdělání kultura, věda a umění českého národa. Tento zámek se za života Josefa Hlávky stal nezanedbatelným místem setkávání významných osobností kulturního a vědeckého, ale i politického života. Hlávka zval na zámek takové osobnosti jako Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Josef Suk, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek, Josef Fanta, Jaroslav Vrchlický a řada dalších. Projekt České akademie pro vědy, slovesnost a umění císaře Fratiška Josefa I. vznikl z disputací Hlávky s řadou uvedených osobností právě zde na tomto zámku.

Dámy a pánové, dovolte, abych vás jménem Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových ještě jednou přivítal zde na zámku Josefa Hlávky a popřál vám úspěšné jednání v rámci vaší konference.

Děkuji vám za pozornost.

V Lužanech, 19. září 2023