Klikněte pro více informací

V Historické budově Národního muzea byly ve středu 18. května 2022 slavnostně odhaleny busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze


V roce 2008, při příležitosti stoletého výročí úmrtí Josefa Hlávky, které organizace UNESCO vyhlásila světovým kulturním výročím se vedení Národního muzea dohodlo s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových o umístění busty Josefa Hlávky ve veřejných prostorách Národního muzea. Vedení Nadání Hlávkových se proto rozhodlo věnovat k tomuto účelu muzeu Hlávkovu bustu, vytvořenou sochařem Josefem Václavem Myslbekem. K slavnostnímu odhalení busty Josefa Hlávky a busty Josefa Schulze (architekt a stavitel budovy) před vchodem do Pantheonu muzea došlo 10. března 2008. Vzhledem k rekonstrukci Historické budovy NM byly později obě busty z bezpečnostních důvodů uloženy do depozitáře.

Vedení Národního muzea a Nadání Hlávkových se po dokončení rekonstrukce budovy rozhodly vrátit obě busty mužů, kteří se významnou měrou zasloužili o výstavbu budovy muzea na jejich místo. Mělo se tak stát při příležitosti připomenutí 190. výročí narození Josefa Hlávky v roce 2021. Bohužel epidemiologická situace byla v roce 2021 natolik nepříznivá, že plánovaná akce byla odložena.

Dne 18. května 2022 v 18.00 hodin byly busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze, kteří jsou neodmyslitelně spojeni s Historickou budovou Národního muzea, opět společně umístěny před Pantheon - vstup do centrálního prostoru budovy.

Autorem busty architekta a stavitele Josefa Schulze je sochař Emanuel Hallmann. Busta byla součástí sbírek Národního technického muzea, které ji Národnímu muzeu v roce 2008 dlouhodobě zapůjčilo. Od roku 2021 je tato busta, díky pochopení a velkorysosti vedení Národního technického muzea součástí sbírek Národního muzea a mohla tak být spolu s bustou Josefa Hlávky trvale umístěna na čestné místo.

Slavnostní akce se zúčastnily významné osobnosti veřejného, vědeckého a kulturního života, např. generální ředitel Národního Muzea PhDr. Michal Lukeš, předseda Nadání Hlávkových prof. Václav Pavlíček, předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová, generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr, přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF a VFN, nositel ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2021 prof. Zdeněk Krška, emeritní rektor VŠE a nositel Medaile Josefa Hlávky 2020 prof. Richard Hindls, senátor Ing. Vladislav Vilímec a další.


 

Autory fotografií ze slavnostní akce jsou Ing. Cai ZhiYi a PhDr. Zdeněk Hrabica