Klikněte pro více informací

Bohemisté v lužanském zámku 11. srpna 2023


V létě každého roku přijíždějí na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy do Letní školy slovanských studií (LŠSS) zájemci o studium českého jazyka a českých reálií. Jsou to studentky a studenti nejrůznějšího věku, z nichž mnozí již působí ve svých zemích jako překladatelé, pedagogové, nebo další odborníci, jiní zase mají české předky a přejí si seznámit se s rodinnými kořeny. Stalo se tradicí, že vybraní frekventanti LŠSS jsou zváni do lužanského zámku, aby se setkali s představiteli českého veřejného života, zástupci české vědy, kultury a umění i s představiteli Nadání Hlávkových a seznámili se se životem, dílem i odkazem českého architekta, stavitele, mecenáše a vlastence Josefa Hlávky. V roce 2023 se toto setkání uskutečnilo v pátek 11. srpna.

Hosté se nejprve poklonili památce Josefa Hlávky u jeho hrobky na přeštickém hřbitově. V parku lužanského zámku zahraniční hosty přivítal prof. Václav Pavlíček, předseda Nadání, který v krátkém proslovu připomněl péči Josefa Hlávku o české talentované studenty, vědce i umělce a také o český jazyk. Upozornil také, že v letošním roce si připomínáme 250. výročí narození tvůrce moderní češtiny Josefa Jungmanna.

Součástí programu je i koncert v zámecké kapli z děl českých hudebních skladatelů. Koncert letos provedl komorní soubor Thuri Ensemble. Uvedena byla i Romance lužanská, kterou pro nadaci složil český hudební skladatel František Xaver Thuri. Koncert doprovodil slovem český hobojista Jan Thuri, zakladatel souboru Thuri Ensemble.

Setkání a diskuse se zahraničními hosty v parku zámku se zúčastnil i bývalý český prezident Václav Klaus.

Fotografie z této akce