Klikněte pro více informací

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí dne 17.11.2013


Vážený pane předsedo vlády a další čelní představitelé českého státu, členové diplomatického sboru, členové akademických obcí vysokých škol, vážení občané.

Dovolte, abych Vás z pověření pořadatelů tohoto shromáždění, tedy Českého svazu bojovníků za svobodu a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových všechny přivítal při slavnostním setkání před Hlávkovou kolejí při příležitosti vzpomínky na 17. listopad 1939. Zvlášť vítám účastníky boje za svobodu ve 2. světové válce a bývalé studenty českých vysokých škol postižených tehdy nacistickou perzekucí i současné vysokoškoláky, kteří jsou pokračovateli tradic, jež symbolizuje Mezinárodní den studentstva.

Naše každoroční setkání před Hlávkovou kolejí má symbolický význam se zřetelem k událostem, které se připomínají. Přihlašujeme se k tradicím a hodnotám těchto událostí a vyjadřujeme vděk těm, kteří se postavili na odpor okupační moci. Společné hodnoty státu stojí nad zájmy a ideologií politických stran. Účast hlavy státu a dalších čelných představitelů republiky vyjadřuje, že vlasteneckým a demokratickým hodnotám, za které se tehdy bojovalo, zůstává stát věrný a chce je hájit a prosazovat. V posledních letech zde k této příležitosti a s touto myšlenkou vystupoval prezident V. Klaus a v těchto tradicích se rozhodl pokračovat i prezident Miloš Zeman. Je mou povinností ho na dnešním setkání ze známých zdravotních důvodů omluvit. Hlavní projev v jeho zastoupení přednese předseda vlády Jiří Rusnok.

28. října 1939 Pražané pokojnou demonstrací vzpomínali vzniku Československa a jeho prezidentů Masaryka a Beneše. Demonstrace ukázala, že trauma a deziluze z Mnichovské dohody, která dopadla na český národ, je překonána, ačkoliv republika je okupována. Volání slávy prezidentu Benešovi, který byl vystaven dlouhodobé pomlouvačné kampani, prokázalo trvající vzdor Čechů. Tento odpor se rozhodli okupanti zlomit. Při demonstracích byla řada Čechů zraněna a jejich jména již neznáme. V poválečném memorandu československé vlády, určené pro mezinárodní soud, se uvádělo, že zastřelen byl Václav Sedláček a mezi zraněnými byli Vladimír Bubeník, Marie Počtová a František Tůma. Svému zranění podlehl 11. listopadu student lékařské fakulty ubytovaný na Hlávkově koleji Jan Opletal. Při pohřebním obřadu, organizovaném 15. listopadu studentskou samosprávou Hlávkovy koleje, se s ním rozloučil farář církve, jež dnes nese název Československá husitská, kostela Na Zderaze – Krejcárek. Následně na hřbitově v Náklu farář Mach. Uvedené události se staly také záminkou k uskutečnění dávno plánovaného útoku na české školství. Studentští vůdcové byli popraveni, vysoké školy uzavřeny a studenti z kolejí odvlečeni do koncentračních táborů. Studenti Hlávkovy koleje byli první obětí útoku německých ozbrojených sil, namířeného proti českým vysokoškolákům. Perzekuce českých vysokých škol se stala v době války významným symbolem odporu proti dosud vítěznému tažení Německa v Evropě a 17. listopad byl v Londýně prohlášen v roce 1941 Mezinárodním dnem studentstva jako výraz úcty k statečnosti českých vysokoškoláků a symbolu odporu proti okupantům.
Takto si ho připomínají účastníci tehdejších událostí i současní vysokoškoláci. Proto také předseda Českého svazu bojovníků za svobodu loňského roku před Hlávkovou kolejí požádal, aby také státní svátek 17. listopadu byl doplněn o pojmenování, na němž se kdysi v Londýně dohodly studentské reprezentace států bojujících proti nacismu jako výraz solidarity s Československem. I tyto hodnoty by měly být zachovány v historické paměti, dokud ještě žijí poslední z těch studentů, jimž tato úcta byla projevena již v době války. 17. listopad inspiroval k boji za svobodu a demokracii i v dalších letech. Stal se v roce 1989 také příležitostí k demonstracím, jež vedly k odstranění režimu, který se sice navenek tradic 17. listopadu dovolával, ale řadu těch, kteří se tehdy postavili na odpor okupační moci, věznil nebo jinak perzekuoval. I tady platilo a platí „ne podle slov, ale podle skutků poznáte je“. Naděje spojené s návratem k hodnotám svobody a demokracie, jejichž symbolem je 17. listopad, by neměly být zklamány.

Prosím pana předsedu vlády, aby přednesl hlavní projev.

 

VÝZVA NA ZÁVĚR

Dovoluji si Vás z pověření Studentské komory Rady vysokých škol pozvat na pochod studentů od Hlávkovy koleje do Žitné ulice k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka, který se uskuteční po skončení tohoto setkání.