Klikněte pro více informací

KONFERENCE

Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti

Organizátoři:
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
Univerzita Karlova
Studentská komora Rady vysokých škol

Konání:
ve středu 3. října 2018
ve Vlasteneckém sále Karolina

Dne 11. března 2018 uplynulo 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů 2. poloviny 19. století v Rakousku-Uhersku, předního architekta, nejvýznamnějšího mecenáše té doby, zakladatele a prvního prezidenta "České Akademie pro vědy, slovesnost a umění". Josef Hlávka významně podporoval vzdělanost, vědu a umění českého národa. Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", jíž ve své poslední vůli z roku 1904 zanechal veškerý svůj majetek pod podmínkou, že bude pokračovat v jeho mecenášské činnosti, se spolu s Univerzitou Karlovou a Studentskou komorou RVŠ rozhodly k 110. výročí Hlávkova úmrtí a 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádat jubilejní/pracovní konferenci.

Program konference:

Zaměření konference: demonstrovat, že Hlávkův ideový odkaz - zaměření na podporu vynikajících studentů českých veřejných vysokých škol, na podporu samostatné vědecké činnosti v oblasti národního hospodářství v kontextu širších společenských souvislostí, na podporu tradičních národních hodnot a vlastenectví - je v činnosti jeho nadace stále živý.

 

Dopolední část od 9:00 do 11:30 hodin
Moderoval prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. člen správní rady Nadání Hlávkových

Vystoupili:

9:00prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda Nadání Hlávkových
Úvod a přehledné zdůvodnění pozitivního vlivu působení Josefa Hlávky a jeho Nadání na vědu, umění a vzdělanost české společnosti
9:20Milan Štěch, předseda Senátu PČR
9:35prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy
9:50prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky
10:00 - 10:30Přestávka na kávu
10:30Mgr. Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol
Mezinárodní den studentstva - společný cíl národní studentské reprezentace a Nadání Hlávkových
10:50doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., Ústav českých dějin, FF UK
Význam Josefa Hlávky a jeho Nadání pro moderní českou společnost (20 minut)
11:10Vilém Veverka, hobojista, sólový a komorní hráč
Benjamin Britten, Šest metamorfóz podle Ovidia pro hoboj sólo, op. 49
Antal Doráti, "La cigale et la fourmie" podle Lafontaina pro hoboj sólo

Polední přestávka od 11:30 do 13:00 hodin

Tisková konference od 11:45 do 12:15 hodin v malé Aule Karolína - pro zvané a novináře

Odpolední část od 13:00 do 15:00 hodin. V jednotlivých příspěvcích představili referující své osobní zkušenost, konkrétní vliv získané podpory na rozvoj své vědecké či umělecké kariéry a prizmatem této zkušenosti navrhli možná další zlepšení činnosti Nadání.
Moderoval Mgr. Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

Vybraní stipendisté - nositelé následujících nadačních příspěvků

Cestovních stipendií
13:00RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. vedoucí Centra výzkumu radiogenních a stabilních izotopů PřF UK
Moje cesta za izotopy
13:15Kristýna Venturová, studentka 4. ročníku VŠUP
Moje stáž v Kjótu
Ceny Josefa Hlávky
13:20Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., vedoucí Centra propagace a informačních systémů FAPPZ ČZU
"Mladí" Hlávkovci, ocenění po roce 1993
13:35doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Lužanské inspirace
13:50MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. věd. pracovnice Kliniky dětské neurologie 2. LF UK
Žít vědou vs. žít z vědy - Jak "učinit zadost požadavku dne?"
Ubytovaní v Hlávkově koleji
14:05Ing. Ibrahima N'DIAYE, Ph.D., jaderně chemický inženýr
Životní příběh jednoho nového "Hlávkova rytíře"
14:20doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UK
Doma je tam, kde můžu složit hlavu... nebo potkat Hlávku
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
14:35JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LL.M., Ph.D., Fakulta sociálních věd, UK
Sbírka starého umění Národní galerie v Praze po roce 1989: sonda do kulturní politiky České republiky posledních desetiletí

přestávka 15 minut 15:00 - 15:15

Odpolední část od 15:15 do 17:00 hodin. Tematická diskuse - Hlávkův vlastenecký odkaz v budoucnosti, perspektivy vzdělanosti českého národa, národní tradice a hodnoty - jejich uchování a prosazování v současnosti. Diskusi uvedl a uzavřel prof. Wilhelm.
Moderoval prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. předseda dozorčí rady Nadání Hlávkových

15:15Ing. Radim Ryška, PhD., ředitel Centra pro studium vysokého školství, v. v. i.
Srovnání forem podpory talentů ve vzdělávání v rámci Evropy
15:30Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE
Role a dopady Boloňské úmluvy a následné evropské akademické praxe na současný stav vysokoškolského vzdělávání v ČR
15:45Mgr. Václav Klaus, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR
Pozitiva a negativa současného českého školství

16:00 - 17:00 Diskuse: diskusní příspěvky jednotlivých účastníků (5 minut).

Ukončení konference.

Z konference bude vydán sborník příspěvků v rámci ediční činnosti Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky.

Fotografie z této akce