Klikněte pro více informací

190. výročí narození Josefa Hlávky (15.2.1831 - 11.3.1908)

Josef Hlávka - výročí narození
Polopostava Josefa Hlávky od sochaře
Josefa Václava Myslbeka
 Josef Hlávka - výročí narození
Socha Josefa Hlávky od sochaře Josefa Mařatky
v areálu Hlávkových domů ve Vodičkově ulici 11.3.2021,
ve výroční den Hlávkova úmrtí

Nadání uctí 190. výročí narození Josefa Hlávky svými akcemi i ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v České republice i v zahraničí.
Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze bude reinstalována busta Josefa Hlávky od sochaře J. V. Myslbeka na česném místě v historické budově muzea.
Ve spolupráci s vedením Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a vedením Všeobecné fakultní nemocnice v Praze bude v areálu kliniky, kterou Josef Hlávka projektoval a postavil umístěna bronzová kopie jeho polopostavy od sochaře J. V. Myslbeka.
Nadání podpoří i iniciativy jiných organizací a institucí, také v jeho rodném městě v Přešticích, které toto výročí připomenou.


Ve spolupráci s vedením Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a vedením Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla dne 20.9.2021 v areálu kliniky, kterou Josef Hlávka projektoval a postavil umístěna bronzová kopie jeho sochy - polopostavy v životní velikosti od sochaře J. V. Myslbeka.

Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. při této příležitosti

Vážený pane předsedo vlády, pane ministře, paní předsedkyně Akademie věd, pane rektore, představitelé nemocnice a gynekologicko-porodnické kliniky, vážení přítomní.

V loňském roce Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" při přípravě vzpomínky na 190. výročí narození Josefa Hlávky rozhodla připravit oslavu tohoto jubilea ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se k jeho osobnosti a hodnotám dlouhodobě a aktivně hlásí. Vstřícný postoj k tomuto záměru zaujal ředitel nemocnice prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., který v listopadu minulého roku vyjádřil souhlas s návrhem na umístění polopostavy sochy Josefa Hlávky, díla nejvýznamnějšího sochaře 19. století Josefa Václava Myslbeka v areálu kliniky.

Nadání se rozhodlo darovat kopii tohoto Myslbekova díla VFN k instalaci do prostoru Hlávkovy stavby Zemské porodnice u Apolináře jako symbol hodnot, které architekt a stavitel do této stavby vložil v oblasti odborně lékařské, sociální i umělecké. Originál této sochy je majetkem Nadání a je vystaven v Hlávkově zámku v Lužanech. Socha byla vytvořena na objednávku České akademie věd a umění k životnímu jubileu J. Hlávky jako vyjádření vděku za jeho zásluhy o český národ.

Projekt porodnice Josef Hlávka vypracoval po důkladném odborném studiu nejmodernějších porodnických ústavů v Evropě, zejména v Anglii a ve Francii a na základě odborných posudků významných lékařských kapacit té doby. Tehdejší sociální priority byly vyjádřeny v názvu ústavu při otevření v r. 1875 - Zemská porodnice a nalezinec. Teprve Československo uplatnilo nové pojetí názvem Zemská porodnice a ústav pro péči o matku a dítě. Současné označení vyjadřuje i moderní pojetí péče o matku a dítě. Budova má také vysokou uměleckou hodnotu s řadou prvků jiné Hlávkovy stavby - biskupského areálu v Černovcích na Bukovině, na území současné Ukrajiny, jež je zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví. Dílo Myslbeka tak dotváří umělecké aspekty Hlávkovy stavby.

Josefu Hlávkovi vděčí několik generací a tisíce jednotlivců, že se mohli narodit v porodnici, kterou projektoval a postavil. Hlávka věděl, co je záležitostí veřejnou a věcí státu a v jaké oblasti může být užitečný svým talentem a zkušenostmi. Odhalení této sochy může také symbolizovat vědomí, v jaké oblasti je péče státu nezastupitelná.

Děkuji všem, kteří se o realizaci tohoto záměru při příležitosti 190. výročí narození J. Hlávky zasloužili. Připomněl jsem již ředitele VFN prof. Feltla, iniciativu prof. Martana a prof. Pařízka. Architektonickou koncepci vypracoval člen správní rady Nadání ing. arch. Jiří Voves. Sochu odlil litec pan Jiří Šilhan. Budeme rádi, když dnešní odhalení toto sochy Josefa Hlávky se stane inspirací pro pokračování tradice spolupráce veřejných institucí, zejména státu a jednotlivců s využitím jejich odborných znalostí v péči o matky a děti a o hodnoty rodiny, jak to vyjadřuje Listina základních práv a svobod.

Fotografie z této akce


Národní univerzita Jurie Fedkoviče v Černovicích na Ukrajině

Videokonference, kterou při příležitosti 10. výročí zapsání Hlávkova architektonického komplexu v Černovicích na Ukrajině do seznamu UNESCO a k připomenutí 190. výročí narození Josefa Hlávky, kterou uspořádala dne 11. 2. 2021 Národní univerzita Jurie Fedkoviče v Černovicích na Ukrajině, se za Nadání zúčastnili prof. Ivan Wilhelm, prof. Milan Žák, JUDr. Jan Bárta a prof. Jan A. Víšek. Zdravice, kterou pro tuto příležitost připravil prof. Wilhelm je uvedena níže.

Dear colleagues,
   Dear friends,
   I would like to express our gratitude for your kind invitation to participate in your 10th anniversary conference when the campus site of your University been introduced by UNESCO into the register of the world cultural heritage. At the same time the 190th anniversary of the Josef Hlavka birthday is another important circumstance which we remind just in this days. I would like to mention that the Foundation of Josef, Marie and Zdenka Hlavka is the association established by Josef Hlavka for the support and assistance of education, science and art, given by his testamentary disposition and the care of this heritage is the main rule of our activity. I would like to stress that the idea of the care of education, science and arts is directly connected with the charge about the tangible properties which serves at the same time as a tool to fulfil the main idea. It was the primary reason for the assistance and cooperation provided by the Foundation with your University in the preparatory phase of the UNESCO application at the appropriate time period and it brought a joy to us knowing that the application was positively recognized. It should be mentioned that there exist a lot of Hlavka realizations in different parts of Europe but your University site as a marvellous piece of architecture is the only one of them being recognized as the UNESCO world heritage. I would like to stress that we perceive this decision as an expression of honour and privilege for Hlavka realization on one side but for the care and maintenance about this patrimony by your authorities on another side too.
   Taking into account the above mentioned circumstances it can be declared that the mission and principles of activity of university is very similar with these of Foundation and for this fact we maintain very close relations with all our universities and academies and the relation with the Yuriy Fedkovich Chernivtsy University is on very similar level. In the context of our mutual previous cooperation became our relation to be a matter of friendly connection and specific issue of heart. We would like to send you the best regards and greetings with the 10th anniversary from the Foundation of Josef, Marie and Zdenka Hlavka and warm greeting of the President of Foundation Vaclav Pavlicek being deeply sorry having no possibility to participate in our afternoon session personally for technical reasons with the connectivity. We are completely assured that our relations will be successfully developed in the future. We would like to wish you a lot of talented and diligent students, loyal and to the University devoted academicians and prosperity and success of your University in your own campus build by Josef Hlavka.
   QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE EVENIAT !
   Ivan Wilhelm
   on the behalf of the Josef, Marie a Zdenka Hlavka Foundation

Prague, 10th January 2021


Dům historie Přešticka

Pracovníci Domu historie Přešticka, pod vedením vedoucí Drahomíry Valentové, připravili k 190. výročí narození Josefa Hlávky v prostoru Městského a okresního úřadu v Husově ulici v Přešticíc, malou výstavu o svém slavném přeštickém rodákovi.

Jde o šest panelů A1, na kterých jsou umístěny fotografie ze života Josefa Hlávky, fotografie jeho nejslavnějších stavebních komplexů i dokumenty, které návštěvníky seznámí s jeho myšlenkovým odkazem.

e-mail: prestice.dhp@seznam.cz
www: www.dumhistorie.cz


ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Žáci a učitelé přeštické školy, která od roku 2012 hrdě nese Hlávkovo jméno, na slavného rodáka nezapomněli. Během distanční výuky vznikaly výtvarné práce a prezentace o životě a díle Josefa Hlávky. Rovněž se připravuje video-povídání o Hlávkově životě a jeho celoživotní práci očima dětí s názvem "Hovory s Josefem Hlávkou". V plánu je natáčení na místech, která jsou s Hlávkou spojena - rodný dům v Hlávkově ulici v Přešticích, přeštický kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek v Lužanech i obě budovy přeštické základní školy. Zatím je natočena pouze krátká upoutávka, neboť epidemiologická situace nedovoluje pokračovat v započaté práci. Výtvarné práce a prezentace vytvořené žáky během distanční výuky jsou ke zhlédnutí zde: https://www.zsprestice.cz/index.php?id=20-21/hlavka.
Naleznete tam také kvíz "Jak znáte Josefa Hlávku?", který vytvořily žákyně naší školy, a díky němu si každý může ověřit své znalosti o významném přeštickém rodákovi.

Video o Josefu Hlávkovi z roku 2012, které je též dílem žáků Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích naleznete zde: https://youtu.be/FezUTf3OE7Q

Mgr. Pavlína Křenová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice


prof. JUDr. Marie Karfíková, CSC.

Článek prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSC., místopředsedkyně Nadání - ve formátu PDF