Klikněte pro více informací

Pamětní deska Josefa Hlávky


Dne 28. dubna 2015 jsme si připomínali 140. výročí otevření budovy, kde dnes sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN. Autorem projektu a stavitelem tzv. Zemské porodnice byl Josef Hlávka. Vytvořil tak největší a nejmodernější zařízení svého druhu v tehdejší Evropě, které se udrželo v nepřetržitém provozu až do dnešních dnů. Dodnes je tato známá stavba pokládána za jeden z nejzdařilejších novogotických objektů u nás, plně dostačovala parametrům porodnictví až do současnosti a je obdivována odborníky z oboru lékařství i architektury.

Otevřením této moderní porodnice se naplnilo přání jak Josefa Hlávky, tak odborníků, aby ženy, bez rozdílu společenského postavení i majetku, mohly porodit v prostorách, které vyhovovaly tomuto účelu. Jak je vidět z dobového tisku, těšil se zájmu už první porod. Uskutečnil se 26.4.1875 a byla to Barbora Koutná z Rožmitálu, která zde porodila holčičku. Dle indexu pokřtěných u svatého Apolináře je zde uvedeno i její jméno Eugenie. (viz zprávu v Národních listech 28.4.1875)

V soudobé i starší odborné i populární literatuře se převážně hovoří o stavbách divadel, muzeí či obytných domů, ale velmi málo prostoru je věnováno právě zdravotnickým zařízením. Výjimku ale určitě tvoří právě Zemská porodnice. Jde o nadčasové architektonické dílo, které svým významem předešlo svoji dobu. Touto stavbou se Josef Hlávka zapsal do dějin evropské architektury a pro svou mimořádnou technickou a architektonickou hodnotu byl areál Hlávkovy porodnice prohlášen kulturní památkou.

Na budově kliniky byla při příležitosti 140. výročí od zahájení činnosti porodnice odhalena pamětní deska Josefa Hlávky. Autorem desky je akademický sochař Michal Vitanovský. Desku objednala, zaplatila a věnovala Všeobecné fakultní nemocnici jako dar při příležitosti 140. výročí otevření porodnice Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových".


Pamětní deska Josefa Hlávky