Klikněte pro více informací
Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

Slavnostní uvedení dvou publikací vydaných v ediční řadě Studie NÚJH (28.5.2024)
Slavnostní koncert u příležitosti 120. výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (3.5.2024)
Bohoslužba za Josefa Hlávku v lužanském zámku při připomenutí jeho dne úmrtí (11.3.2024)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2023)
Projev prof. Irene Tracey, rektorky Univerzity v Oxfordu v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2023)
Projev prof. Ivana Wilhelma před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2023)
Projev prof. Irene Tracey, rektorky Univerzity v Oxfordu před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2023)
Karolinum - koncert (17.11.2023)
Hlávkova kolej (17.11.2023)
Ceny Josefa Hlávky - Lužany (16.11.2023)
Konference - JOSEF JUNGMANN OD JAZYKA K IDENTITĚ (19.9.2023)
Zahradní slavnost v Lužanech (12.9.2023)
Bohemisté v lužanském zámku (11.8.2023)
VÝZVA - Projekt podpory studia studentů krajanů v akademickém roce 2023/2024
Slavnostní předávání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, lužanský zámek (19.6.2023)
Bohoslužba za Josefa Hlávku v lužanském zámku při připomenutí jeho dne úmrtí (11.3.2023)