Klikněte pro více informací
Z Poslední vůle Josefa Hlávky

"Poroučeje toto se vší upřímnou oddaností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Českého ustanovené "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle Boží - v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá - končím pln důvěry v Prozřetelnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou prosbou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal "Nadání" toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmocnější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal zahynouti jim zkázou."

V Lužanech, dne 25. ledna 1904


PhDr. Josef Hlávka,
t.č. president České Akademie
císaře Františka Josefa pro vědy,
slovesnost a umění v Praze,
co zůstavitel
("Má poslední vůle", str. 48)

 


Aktualita:

Ceny Josefa Hlávky - Lužany (16.11.2022)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti slavnostního koncertu (17.11.2022)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2022)
Projev předsedy Nadání prof. V. Pavlíčka při oslavě vzniku republiky v Míčovně Pražského hradu (28.10.2022)
V Historické budově Národního muzea byly slavnostně odhaleny busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze (18.5.2022)
Projev prof. Pavlíčka, při příležitosti slavnostního odhalení busty Josefa Hlávky a Josefa Schulze v Historické budově Národního muzea (18.5.2022)
190. výročí narození Josefa Hlávky (15.2.1831 - 11.3.1908)
Slavnostní koncert v Betlémské kapli k Mezinárodnímu dni studentstva (17.11.2021)
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2021)
V úterý dne 16. listopadu 2021, v předvečer státního svátku, byly v zámku Josefa Hlávky v Lužanech slavnostně předány trvalé legáty Josefa Hlávky, Medaile Josefa Hlávky, Ceny Josefa Hlávky a Ceny prof. Daniela Mayera.
Slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky, Cen Josefa Hlávky, uvedení publikace "Josef Hlávka a česká národní a státní identita" a uvedení monografie "Ústavní právo a státověda, I. Díl, Obecná státověda" (1.11.2021)
Zahradní slavnost + předávání cen Josefa Hlávky za rok 2020 na zámku v Lužanech (9.9.2021)
Bohemisté v Lužanském zámku (13.8.2021)
Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem
Vzpomínka na prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc.
Předávání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2021 (28.6.2021)
Výroční zpráva o činnosti Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" za rok 2020 (ve formátu pdf)
Akce k 17. listopadu 2020 (3.11.2020)
Projev prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2020)
NOVÁ VEŘEJNÁ VÝZVA - program podpory studia
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2019)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Míčovně Pražského hradu, při příležitosti oslav státního svátku (28.10.2019)
Pozvánka na koncert Holandského komorního hudebního souboru, který se bude konat v pátek 21. června 2019 v 19:00 hodin (ve formátu pdf)
Odhalení pamětní desky JUDr. Přemysla Šámala a uvedení knihy "JUDr. Přemysl Šámal, kancléř prezidentů republiky" (27.4.2019)
Fotografie z akcí nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových" v roce 2018
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Karolinu, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2018)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2018)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., který pronesl při příležitosti 100. výročí vzniku Československa na pietní akci na Vítkově (28.10.2018)
Konference - Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti (3.10.2018)
110 let od úmrtí Josefa Hlávky, výstava unikátních dochovaných fotografií z pohřbu přeštického rodáka Josefa Hlávky (ve formátu pdf)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v Betlémské kapli, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)
Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. před Hlávkovou kolejí, při příležitosti oslav státního svátku (17.11.2017)
Projev prof. Ing. Ivana Wilhelma na semináři v Poslanecké sněmovně PČR (24.1.2017)
Pamětní deska Josefa Hlávky ve Vídni (6.6.2016)