Klikněte pro více informací

Ceny Josefa Hlávky, dne 16.11.2023 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic

Diplomy Ceny Josefa Hlávky převzalo 54 nejlepších studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladí talentovaní vědečtí pracovníci Akademie věd ČR. Ocenění je spojeno i s finanční částkou 30 000,- Kč.

Na udělení Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění (je spojena s předáním medaile, diplomu a částky 90 000,- Kč), bylo rektorkou Akademie múzických umění, předsedkyní Akademie věd ČR, rektorkou Univerzity Karlovy a rektorem Vysoké školy chemicko- technologické nominováno pět osobností.

AMUprof. Jiří Hlaváč
AV ČRprof. Eva Semotanová, DrSc.
UKprof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
UKprof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
VŠCHTprof. Ing. Václav Janda, CSc.

Tzv. "trvalé legáty" Josefa Hlávky, které jsou určeny městu Přeštice (100 000,- Kč), Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech (80 000,- Kč) a Národnímu muzeu v Praze (100 000,- Kč), převzali představitelé těchto institucí.

Mimořádnou Cenu Josefa Hlávky (diplom a částku 50 000,- Kč) získal kolektiv autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR za úctyhodné dílo: Etymologický slovník jazyka staroslověnského.

Cenu pro nejlepší studenty elektrotechnických fakult prof. Daniela Mayera
(je spojena s převzetím diplomu a částky 25 000,-Kč) získali
Ing. Tomáš Kouba, Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha
Ing. Karel Juřík, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT Brno
Kandidáta nenavrhla, Elektrotechnická fakulta ZČU Plzeň