Klikněte pro více informací

Vystoupení Ivana Wilhelma při uvedení publikace "Josef Hlávka a národní a státní identita", 1.11.2021


Dámy a pánové,

činnost Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových vychází důsledně z odkazu jejího zakladatele. Osobnost Josefa Hlávky je dostatečně známá naší široké veřejnosti jak z pohledu jím vytvořeného díla architektonického a stavitelského, rovněž z pohledu jeho činnosti organizační a podporovatelské. Celé jeho životní dílo je podtrženo jeho oddaností vlasteneckým ideálům. Posláním Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových je podpora vzdělanosti českého národa, jak to stanovil v zakládací listině Nadání i ve své závěti sám Josef Hlávka, sice jako základní předpoklad úspěšné národní a státní emancipace.
V roce 2018 jsme si připomínali 100. výročí obnovení naší samostatné státnosti založením Československé republiky. Toto výročí bylo příležitostí k zamyšlení, co tento státnický akt pro nás, pro naše národy i pro jednotlivé občany znamenal. Jak na tyto otázky nahlížíme dnes, jak je prezentujeme v současných podmínkách vývoje nejen evropského, ale celosvětového a jaký význam v tomto kontextu má vzdělanost, vzdělání a vědění. Na to jsme se zeptali některých významných osobností našeho kulturního života a rovněž těch, kteří získali podporu ke svým studiím od Nadání v nedávné minulosti. V roce 2018 jsme s Univerzitou Karlovou a Studentskou komorou Rady vysokých škol uspořádali ve Vlasteneckém sále univerzitního Karolina seminář, který byl nazván "Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti" a oslovené účastníky jsme přizvali k aktivní účasti. Slíbili jsme tenkrát, že všechny příspěvky uspořádáme do sborníku, který vydáme knižně. Předkládáme tedy dnes široké veřejnosti tento sborník s názvem "Josef Hlávka a česká národní a státní identita", který je vydáván při příležitosti 190. výročí narození Josefa Hlávky v rámci ediční činnosti Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Sborník obsahuje všechny příspěvky, které byly v rámci semináře předneseny a poskytnuty k uveřejnění, jakož i záznam z diskuze v závěrečné části semináře.

Ivan Wilhelm, Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", Hlávkův dvůr, Praha, 1. 11. 2021